Noutati

Noutati in masurarea valorii juste pentru raportare financiara conform IFRS

Acasa Noutati Publicat pe 12.10.2017

La sedinta din luna martie 2013 IASB a discutat despre masurarea valorii juste dar si despre alte baze de masurare a valorii, respectiv despre masurarea valorii folosind fluxurile de numerar.

Masurarea valorii juste  – despre unitatea de raportare

IASB a discutat despre unitatea de raportare in cazul investitiilor in filiale, asocieri in participatie și entitati asociate. IASB a primit doua scrisori in care se pune intrebarea daca unitatea de raportare pentru astfel de investitii este considerata investitia ca un intreg sau sunt considerate instrumentele financiare individuale care alcatuiesc investitia. IASB a discutat, de asemenea, interactiunea dintre unitatea de raportare a acestor investitii și masurarea valorii lor juste.

IASB a decis provizoriu ca unitatea de raportare pentru investitiile in filiale, asocieri in participatie și entitati asociate este investitia ca un intreg. Noua membri IASB au fost de acord .

IASB a decis provizoriu ca evaluarea la valoarea justa a unei investitii formata din instrumente financiare cotate ar trebui sa fie egala cu produsul dintre pretul de oferta al instrumentului financiar ( P ) si cantitatea ( Q ) din instrumentele detinute (adica P × Q ) . IASB a remarcat faptul ca preturile cotate pe o piata activa ofera cele mai credibile dovezi ale valorii juste. Opt membri ai IASB au fost de acord .

In același mod, IASB , a decis, de asemenea provizoriu, ca evaluarea la valoarea justa a unitatilor generatoare de numerar ( CGUs ) pentru testele de depreciere atunci când aceste CGUs corespunde unei entitati cotate  trebuie sa fie egala cu produsul dintre pretul lor cotat ( P ) si cu cantitatea ( Q ) de titluri detinute (adica P × Q ) . Opt membri ai IASB a fost de acord .

Deși opt membri IASB au sustinut aceste decizii de masurare a valorii juste, doi membri IASB si-au manifestat intentia de a prezenta o viziune alternativa in viitorul proiect de expunere, proiect care va include astfel de propuneri .

Alte baze de masurare a valorii – despre fluxurile de numerar

IASB a convenit provizoriu ca documentul de discutie al Cadrului Conceptual sa includa o analiza a factorilor care ar trebui sa fie luati in considerare in construirea unei tehnici de masurare a valorii bazata pe fluxurile de numerar.

IASB a sugerat urmatoarele intrebari care ar trebui sa fie luate in considerare :

  • Masurarea valorii bazata pe fluxuri de numerar ar trebui sa reflecte incertitudinile referitoare la valoarea și realizarea in timp a fluxurilor de numerar, sau o singura suma?
  • Masurarea obligatiilor ar trebui sa reflecte posibilitatea ca o entitate sa nu fie capabila sa isi achite datoriile sale atunci când acestea sunt datorate?
  • Ar trebui fluxurile de numerar sa fie actualizate și, daca da, la ce rata sau rate?
  • Masurarea valorii bazata pe fluxuri de numerar ar trebui sa reflecte suma pe care participantii de pe piata ar solicita-o pentru a suporta riscul reprezentat de fluxurile de numerar nesigure?
  • Masurarea valorii bazata pe fluxuri de numerar ar trebui sa reflecte efectele altor factori, cum ar fi discounturile pentru lipsa de lichiditate sau alte discounturi daca acestea sunt identificate?
  • Estimarile și ipotezele care stau la baza estimarii fluxurilor de numerar ar trebuie sa reflecte punctul de vedere al entitatii raportoare sau perspectivele participantilor la piata?
  • Toate estimarile de mai sus ar trebui sa fie actualizate la fiecare data de raportare sau ar trebui ca unele sau toate dintre ele sa nu fie actualizate?

IASB Update (PDF)